PhpMyAdmin kullanırken veritabanınızın yedeğini almak istediğinizde yani veritabanınızı export etmek istediğinizde varsayılan olarak databaseadi.sql şeklinde isimlendirir. Sisteminizin her seferinde otomatik olarak kullanışlı bir isim girmesini isteyebilirsiniz. Bu isim bir tarih, veritabanınızın adı ya da sürüm numarası olabilir.

Bunun için phpmyadmin panelinde Export sayfasına gelin. Save as file alanındaki File template name kutucuğuna __DB__%Y%m%d%G%i yazın. Kaydettiğinizde dosya adı bundan sonra VeritabaniAdi201101231232.sql şeklinde önce veritabanınızın adını sonra yıl, gün, ay, saat ve dakikayı yansıtacaktır. bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Phpmyadmin Export Filename